Velkommen til Skjoldastraumen FUS barnehage!

I august 2016 blir Skjoldastraumen barnehage en FUS barnehage. Barnehagen flytter da inn i helt nye lokaler. Her skal barna utforske livet i havet, og sammen med engasjerte ansatte oppleve mulighetene sjøen og naturen gir. I Skoldastraumen marititime FUS barnehage styrkes barnas evne til handling. De skal lære å ta gode avgjørelser og utvikle evnen til problemløsning, gjennom opplevelser som styrker lekekompetanse, nysgjerrighet, læring og skaperglede.

Kontakt daglig leder Ståle: Tlf 91817949, E-post: dl.skjoldastraumen@bhg.no